Sprawiamy, że matematyka jest fajna

Egzamin ósmoklasisty

Kurs online z Karolem Węgiełek

Premium 8KL (na żywo)

Kurs Online PREMIUM 8KL na żywo przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty prowadzony przez Karola Węgiełek w formie dwu godzinnych wykładów prowadzonych raz w tygodniu. Są to kompleksowe zajęcia/wykłady, na których uczeń powtórzy przy pomocy prowadzącego cały materiał niezbędny do egzaminu ósmoklasisty.

Kurs prowadzony w formie online

W kurs wchodzą:

 1. Część teoretyczna – teoretyczne wprowadzenie i dokładne omówienie wszystkich zagadnień potrzebnych do uzyskania jak najwyższego wyniku z egzaminu ósmoklasisty.
 2. Część praktyczna – realizacja zadań egzaminacyjnych, przedstawienie najprostszych sposobów rozwiązywania zadań, omówienie różnych metod rozwiązywania, wskazywanie haczyków egzaminacyjnych.
 3. Część quizowa – po każdych zajęciach kursant otrzymuje quiz online z materiału realizowanego na zajęciach – pytania na podstawie zadań egzaminacyjnych – nigdzie niedostępnych – w związku z czym możliwość znalezienia odpowiedzi w internecie jest znikoma. Po rozwiązaniu quizu kursant otrzyma wynik procentowy i dokładnie wytłumaczone rozwiązania zadań, których nie udało mu się rozwiązać.

Uczniowie dodatkowo otrzymają dostęp do zamkniętej grupy facebookowej gdzie będą mogli dodatkowo zadawać pytania prowadzącemu i rozwiązywać swoje matematyczne problemy.

Szczegóły dotyczące Kursu Online PREMIUM 8KL:

 • liczba godzin: 58h zegarowych – 2h tygodniowo
 • spotkania przez Google Meet na kamerce
 • koszt 177 zł / miesiąc (8 stałych płatności od października do maja)
 • kurs całoroczny, terminarz przygotowany przed rozpoczęciem kursu z góry na cały rok (nauka od października do maja)
 • przewidywany termin rozpoczęcia kursu: 6 października, godz. 18:00
 • prowadzący: Karol Węgiełek – współwłaściciel i współzałożyciel AleMatmy

*warunkiem wystartowania kursu jest uzbieranie min. 8 osobowej grupy

Uporządkowanie wiedzy do egzaminu

58h zegarowych

Kurs całoroczny

Nauka od października do maja

Kurs w formie online

Profesjonalnie przygotowane zajęcia

Dostęp do zamkniętej grupy fb

Możliwość konsultowania wiedzy

Cennik Zapisz się

Stawiamy na

praktykę!

Im więcej zadań egzaminacyjnych, tym wyższy wynik końcowy. Od pierwszych zajęć budujemy relacje z uczniem tak, aby był zmotywowany do dalszych działań i był przekonany o tym, że może osiągnąć jak najlepszy wynik. Obalamy mit trudnej, nielubianej szkolnej matematyki. Rozumiemy potrzeby i podejście młodych ludzi. Z naszą dużą wiedzą i doświadczeniem odpowiemy na każde pytanie związane z matematyką. Chcemy, żeby po naszych szkoleniach każdy uczeń wychodził zawsze z nową bazą wiedzy jak i z uśmiechem na twarzy. Cel, w którym jest jak najwyższy wynik na egzamin jest jak najbardziej możliwy dzięki zaangażowaniu ucznia i motywacji jakie dostanie na kursie ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty

Kursy indywidualne i grupowe

Podczas kursu omawiamy wszystkie zagadnienia obowiązujące do Egzaminu ósmoklasisty zgodnie z wymaganiami CKE. W trakcie zajęć przerabiamy całe mnóstwo zadań zamkniętych, prawda-fałsz oraz otwartych. Zwracamy uwagę, na jakie typy zadań i „pułapki” uczeń powinien uważać.

Na kursie uporządkujemy wiedzę, zmotywujemy do pracy i będziemy na bieżąco monitorować postępy każdego uczestnika. Nasza nauka to wysoka jakość przekazywanej wiedzy połączona z odpowiednią atmosferą na zajęciach pozwalającą na łatwiejsze przyswajanie wiedzy.

Kurs Indywidualny

Online lub stacjonarnie

Kurs prowadzony w formie 1:1 z korepetytorem. Poziom kursu, wymagania oraz cel są indywidualnie dostosowywane do potrzeb ucznia. Na zajęciach może być prowadzona realizacja bieżącego materiału + przygotowywanie do egzaminu ósmoklasisty. Ilość przerobionego materiału jest ustalana indywidualnie i jest zależna od wybranej ilości godzin w tygodniu.

 • Poziom nauczania dopasowywany do ucznia
 • Zajęcia mogą być prowadzone w formie hybrydowej (online + stacjonarnie naprzemiennie co tydzień)
 • Kurs skierowany do osób, które potrzebują indywidualnego nauczania

Cena (za 60 min.):

99 zł

Kurs w grupach 2-4 os.

Online lub stacjonarnie

Przygotowanie stricte do egzaminu, powtórka materiału ze wszystkich lat. Zajęcia są oparte na zadaniach egzaminacyjnych. Program nauczania dostosowany do wymagań pod egzamin ósmoklasisty. Kurs składa się z lekcji podzielonych na bloki tematyczne, podczas których przerabiamy wszystkie tematy obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty. Zapewniamy niezbędne materiały i pomoce naukowe.

 • Kurs skierowany do osób, które chcą uczestniczyć w małych grupach 2-4 osobowych
 • Istnieje możliwość do stworzenia własnej grupy – dzięki temu powstanie możliwość realizacji dodatkowego szkolnego materiału oraz przygotowania na sprawdziany szkolne

Cena (za 60 min.):

Grupa 2 os. – 65 zł/os.

Grupa 3 os. – 55 zł/os.

Grupa 4 os. – 45 zł/os.

*Zalecamy 2h tygodniowo

Lista tematów realizowanych podczas kursu premium:

1) Liczby i działania:

 • Liczby naturalne
 • Cechy podzielności liczb
 • Rozkład na czynniki pierwsze
 • NWD i NWW
 • Liczby rzymskie
 • Liczby całkowite
 • Liczby wymierne
 • Działania na ułamkach
 • Potęgi i pierwiastki
 • Procenty, promile
 • Oś liczbowa

2) Wyrażenia algebraiczne:

 • Jednomiany
 • Sumy algebraiczne

3) Równania:

 • Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
 • Przekształcanie wzorów
 • Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne
 • Zadania tekstowe

4) Geometria na płaszczyźnie:

 • Rodzaje kątów
 • Własności trójkątów
 • Własności czworokątów
 • Pola i obwody
 • Twierdzenie Pitagorasa
 • Przystawanie figur
 • Układ współrzędnych
 • Symetria

5) Geometria przestrzenna:

 • Graniastosłupy
 • Ostrosłupy
 • Bryły obrotowe

6) Statystyka, kombinatoryka i prawdopodobieństwo:

 • Dane statystyczne – czytanie wykresów
 • Średnia arytmetyczna
 • Mediana
 • Dominanta
 • Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo

OPINIE

KLIENTÓW