Sprawiamy, że matematyka jest fajna

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Kursy indywidualne i grupowe

Podczas kursu omawiamy wszystkie zagadnienia obowiązujące do Egzaminu ósmoklasisty zgodnie z wymaganiami CKE. W trakcie zajęć przerabiamy całe mnóstwo zadań zamkniętych, prawda-fałsz oraz otwartych. Zwracamy uwagę, na jakie typy zadań i „pułapki” uczeń powinien uważać.

Na kursie uporządkujemy wiedzę, zmotywujemy do pracy i będziemy na bieżąco monitorować postępy każdego uczestnika. Nasza nauka to wysoka jakość przekazywanej wiedzy połączona z odpowiednią atmosferą na zajęciach pozwalającą na łatwiejsze przyswajanie wiedzy.

Zajęcia prowadzone są w 2-4 osobowych grupach (istnieje możliwość stworzenia własnej grupy).

Czas trwania

1,5 – 3 godzin tygodniowo
(w zależności od potrzeb)

2 rodzaje kursów do wyboru

- Extra (grupa 2-4 osobowa)
- Indywidualny

Możliwość uczestnictwa online

W razie potrzeby udostępniamy zajęcia na żywo online

AleMatmowe gifty

dla każdego uczestnika teczka, zeszyt, długopis, ołówek

Cennik Zapisy

Stawiamy na

praktykę!

Im więcej zadań egzaminacyjnych, tym wyższy wynik końcowy. Od pierwszych zajęć budujemy relacje z uczniem tak, aby był zmotywowany do dalszych działań i był przekonany o tym, że może osiągnąć jak najlepszy wynik. Obalamy mit trudnej, nielubianej szkolnej matematyki. Rozumiemy potrzeby i podejście młodych ludzi. Z naszą dużą wiedzą i doświadczeniem odpowiemy na każde pytanie związane z matmą. Chcemy, żeby po naszych szkoleniach każdy uczeń wychodził zawsze z nową bazą wiedzy jak i z uśmiechem na twarzy. Cel, w którym jest jak najwyższy wynik na egzamin jest jak najbardziej możliwy dzięki
zaangażowaniu ucznia i motywacji jakie dostanie na kursie ósmoklasisty.

Kurs

Extra

Jest to kurs, który charakteryzuje się małą ilością osób w grupie. Zapisać na ten kurs można się tworząc własną 2-4 osobową grupę.

Kurs

Indywidualny

Kurs prowadzony w formie 1:1 z korepetytorem przygotowującym. Poziom kursu, wymagania oraz cel są indywidualnie dostosowywane do potrzeb ucznia.

Z czego składają

się kursy?

Kurs składa się z lekcji podzielonych na bloki tematyczne, podczas których przerabiamy wszystkie tematy obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty. Zapewniamy niezbędne materiały i pomoce naukowe. Ponadto, jeśli potrzebujesz dodatkowych zajęć indywidualnych, a jesteś zapisany na Kurs Extra otrzymujesz każdorazowo 20% zniżki na takie dodatkowe korepetycje.

Lista tematów realizowanych podczas kursu:

1) Liczby i działania:

 • Liczby naturalne
 • Cechy podzielności liczb
 • Rozkład na czynniki pierwsze
 • NWD i NWW
 • Liczby rzymskie
 • Liczby całkowite
 • Liczby wymierne
 • Działania na ułamkach
 • Potęgi i pierwiastki
 • Procenty, promile
 • Oś liczbowa

2) Wyrażenia algebraiczne:

 • Jednomiany
 • Sumy algebraiczne

3) Równania:

 • Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
 • Przekształcanie wzorów
 • Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne
 • Zadania tekstowe

4) Geometria na płaszczyźnie:

 • Rodzaje kątów
 • Własności trójkątów
 • Własności czworokątów
 • Pola i obwody
 • Twierdzenie Pitagorasa
 • Przystawanie figur
 • Układ współrzędnych
 • Symetria

5) Geometria przestrzenna:

 • Graniastosłupy
 • Ostrosłupy
 • Bryły obrotowe

6) Statystyka, kombinatoryka i prawdopodobieństwo:

 • Dane statystyczne – czytanie wykresów
 • Średnia arytmetyczna
 • Mediana
 • Dominanta
 • Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo

OPINIE

KLIENTÓW