Regulamin – Gwarancja satysfakcji

Regulamin promocji „Gwarancja satysfakcji”

1. Sprzedawca w ramach świadczonych przez siebie Usług udziela gwarancji na niektóre dostarczone przez siebie Usługi dostępne w Serwisie alematma.pl pod nazwą:

  1. Korepetycje indywidualne stacjonarne
  2. Korepetycje indywidualne online
  3. Korepetycje grupowe stacjonarne
  4. Korepetycje grupowe online

W ramach niniejszej gwarancji, Klient uprawniony jest do dochodzenia od Sprzedawcy zwrotu 100% środków wpłaconych za zamówiony, wyszczególniony w pkt. 1 Produkt, w sytuacjach określonych szczegółowo w pkt. 3. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu środków.

3. Po rozpoczęciu pierwszych, ale nie później niż przed rozpoczęciem drugich zajęć z cyklu Korepetycje indywidualne lub Korepetycje grupowe zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym z Klientem:  Klient ma prawo zgłosić chęć zwrotu pieniędzy za wykonaną Usługę korepetycji.

O chęci zwrotu należy poinformować Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mailowej na adres biuro@alematma.pl. Wiadomość musi zawierać:

  1. Imię i nazwisko Klienta
  2. Adres e-mail, z którego Klient dokonał zakupu
  3. Numer kontaktowy
  4. Nazwa Usługi
  5. Powód zwrotu (czyli co sprawiło, że Usługa nie spełnił oczekiwań Klienta). Podany przez Klienta powód, nie wpływa na ocenę wniosku o zwrot – służy jedynie do celów statystycznych Sprzedawcy, by móc ulepszać oferowane produkty.

3.1. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa powyżej w terminie 14 dni od jego złożenia. Zwrot środków zostanie zrealizowany przez Sprzedawcę przy użyciu tej samej metody, za pomocą której Klient dokonał płatności. 

3.2. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu zamówionej Usługi, Klient wraz z momentem rozpatrzenia zgłoszenia przez Sprzedawcę, utraci prawo wstępu na kolejne zajęcia.

3.3. W przypadku uznania przez Sprzedawcę, że Klient nie spełnił wszystkich przesłanek uprawniających go do dochodzenia roszczenia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia takiego zgłoszenia bez rozpoznania.